דיני עבודה

הלנת שכר ופיצויים

על פי חוק הגנת השכר, מועד תשלום השכר, לשכר המשולם על בסיס חודשי, הוא בתום החודש. שכר שלא שולם עד היום התשיעי ממועד זה, נחשב לשכר מולן. הלנת שכר מתרחשת

קרא עוד »

שימוע

לעובד זכות "מעין קניינית" במקום עבודתו וזכות להמשיך ולעבוד במקום עבודתו ולהתפרנס בכבוד. פועל יוצא של תפישה זו הוא הקפדה מדוקדקת וקפדנית יותר של בתי הדין לעבודה על קיומה של

קרא עוד »

הודעה מוקדמת

עובד המתפטר או מעביד המפטר עובד חייב לתת הודעה מוקדמת בתקופה הקבועה בחוק הודעה מוקדמת. מעל שנת עבודה ההודעה צריכה להינתן 30 יום לפני המועד ופחות משנה – ישנו מפתח

קרא עוד »

פיצויי פיטורים

פיצויי פיטורים הם פיצויים המשולמים לעובד עם פיטוריו, כפיצוי על אובדן מקור פרנסתו. לעתים פיצויי הפיטורים הם חלק ממענק פרישה, הכולל תשלומים נוספים הניתנים לרגל הפסקת העבודה. הסדרתם של פיצויי

קרא עוד »

חוקי העבודה

תחום דיני העבודה אינו תחום משפטי עצמאי. יש לו הקשר חוזי, הקשר קנייני, הקשר חוקתי, הקשר נזיקי וכן מתחום דיני התאגידים, כך שבעצם דיני עבודה הוא אוסף של דוקטרינות שאין

קרא עוד »
דילוג לתוכן