עורך דין לרשלנות רפואית

רשלנות רפואית פירושה מתן שירות רפואי תוך סטייה מרמת הזהירות הסבירה, כאשר סטייה זו גרמה נזק למטופל, שלא היה נגרם אלמלא סטייה זו.

למשל: רישום תרופה שאינה מתאימה, בעוד כל רופא סביר לא היה רושם אותה בנסיבות המקרה, וגרימת נזק לחולה עקב נטילתה.

רשלנות רפואית היא סוג מסוים של רשלנות.

תביעות אזרחיות בגין עוולת הרשלנות משויכות אל דיני הנזיקין.

באופן כללי, כאשר ניתן להוכיח כי התנהגות הנתבע מהווה רשלנות, נוצרת זכות לקבל פיצויים מהנתבע בגין הנזק שנגרם לתובע עקב הרשלנות.

הרשלנות במובן זה היא מושג משפטי המתאר רמה של אשמה.

דיני הנזיקין, ובתוכם עוולת הרשלנות, מאפשרים פיצוי גם כאשר למזיק לא הייתה כוונה לפגוע. הבחנה זו משמעותית בנוגע לתחום הרפואה כיוון שבאופן עקרוני מטרת הרופא היא לסייע ולא להזיק למטופל. עם זאת, אם תימצא רשלנות, יינתן פיצוי גם בהיעדר כוונה לפגוע. כלומר, ישנה ביקורת שיפוטית גם על רופאים. הסיבה לכך היא שהחברה רואה בפעילות רשלנית פעילות תוך סטנדרטים לקויים, ולכן תיחשב כפעילות שיש בה אשמה חברתית גם אם המטרה הייתה חיובית.

הרשלנות הרפואית אינה מקבלת הגדרה עצמאית בחוק הישראלי. היא מבוססת על סעיפים 35 ו-36 לפקודת הנזיקין המגדירים את מושג הרשלנות בישראל. כלומר, הרוצה להוכיח רשלנות רפואית חייב לעמוד במבחנים לקביעתה של רשלנות, המשתמעים מסעיפים אלו. ומהפסיקה לא?

  • רשלנות רפואית היא הדרך הנפוצה ביותר לצורך הטלת אחריות לטובת מי שנפגע כתוצאה מטיפול רפואי, אך ישנן דרכים נוספות.
  • ישנם מקרים מועטים של זכות תביעה אוטומטית המקנה זכות פיצוי ללא הוכחה של אשמה. מקרים אלו ניתנים בהקשר הרפואי למי שנפגע כתוצאה מחיסון, מעירוי דם או מטיפול במחלת הגזזת .
  • מסיבות רבות תביעות בגין רשלנות רפואית זוכות כיום לעידוד. מובילה אותן התפיסה שרופאים אינם חסינים מביקורת, שביקורת עצמית אינה יעילה ושהגורם האובייקטיבי המוסמך היחיד לערוך ביקורת זו הוא בית .
  • מגמה זו שונה מהגישה שהייתה קיימת במשך שנים רבות, לפיה תביעה בגין רשלנות רפואית קשה להוכחה וניהול וסיכוייה קטנים. בימינו הפכה גישה זו למיושנת וגם הסכומים הנפסקים לניזוקים אינם מבוטלים.

עורך דין רשלנות רפואית

מאמרים קשורים:

תביעות ביטוח- אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה אובדן כושר עבודה הוא מצב דרמטי וחשוב להתמודד עם השלבים הבאים: דיווח לביטוח לאומי: דווח לביטוח לאומי על המצב ופרטי המקרה, כדי להפעיל את הזכויות והתמיכה הנדרשת.

קרא עוד »
דילוג לתוכן