ביטוח לאומי- נכות כללית

נכות כללית
קצבת נכות כללית הינה קצבה חודשית שניתנת למי שנקבע עבורו 8 דרגת אי כושר עבודה על ידי ביטוח לאומי. קצבה זו משולמת למי שנפגעה יכולתו להשתכר עקב נכותו הפיזית השכלית או הנפשית שנגרמה ממחלה.
כמו כן גם אנשים אשר נפגעו בתאונה זכאים לקצבת נכות כללית.
כדי להיות זכאים לקצבת נכות כללית, יש לעבור את הוועדה הרפואית מטעם הביטוח הלאומי אשר תקבע את אחוזי הנכות הרפואית.

מיהו נכה?

בישראל, על פי החוק, "נכה" מוגדר כתושב מבוטח שמלאו לו 18 שנים ומעלה עד גיל פרישה, למעט עקרות בית. הגדרת הנכות חלה על אנשים שיש להם ליקוי פיזי, נפשי או שכלי הנובע ממחלה, תאונה או מום מולד. ישנם שני קריטריונים לקביעת נכות:

 •  ליחיד אין כושר השתכרות ואינו משתכר לפחות 25% מהשכר הממוצע (1,884 ₪ באפריל 2007).
 • יחיד שכושר השתכרותו, וההשתכרות שלו בפועל של הופחתה ב-50% או יותר עקב הנכות, בהדרגה או בבת אחת.

בנוסף, אדם "נכה" יכול להיות גם "עובד קטין" שגילו בין 16 ל-18 ועומד בתנאים לקבלת דמי אבטלה. זה חל על קטינים התומכים בפרנסת הבית או על קטינים ללא הורים שמתקשים במציאת עבודה דרך לשכת התעסוקה.

מעבר לכך, אישה נשואה שהיא עקרת בית, למעט עגונה, יכולה להיחשב כ"נכה" אם בן זוגה מבוטח לזקנה ושאירים, והיא אינה עובדת או עצמאית. זה חל במצבים בהם לאישה יש ליקוי המונע ממנה לתפקד כרגיל במשק הבית או מפחית את יכולתה לתפקד ב-50% או יותר.

קיימים קריטריונים נוספים לקביעת נכות לעקרת בית, לרבות היסטוריה תעסוקתית, חיים בנפרד מבן הזוג וזכאות קודמת לקצבת נכות.

כדי להיות זכאי לקצבת נכות יש לעמוד בתנאים הבאים:

 1. נכות רפואית: אדם שנקבעו לו לפחות 60% נכות רפואית בשיעור
  על ידי רופא מוסמך מהמוסד לביטוח לאומי.
  או אדם שנקבעו לו 40% בשל ליקויים מרובים ועל ליקוי מסוים נקבעה לו נכות רפואית בשיעור 25% לפחות
 2. נכות תפקודית (דרגת אי כושר): על פקיד התביעות של המוסד לביטוח לאומי לקבוע כי הנכה או עקרת הבית הנכה איבדו לפחות 50% מכושרם להתפרנס או לתפקד במשק הבית. קביעה זו נעשית לאחר התייעצות עם רופא מוסמך ופקיד שיקום של המוסד לביטוח לאומי.

כל זמן שמצבו הרפואי או התפקודי של הנכה אינו יציב, והשיקום המקצועי שהוא מקבל עדיין בהליכים , רשאי פקיד התביעות לקבוע דרגת אי כושר זמנית לתקופה של שנתיים לכל היותר. בתום תקופה זו תוערך מחדש דרגת אי הכושר.

שימו לב כי אובדן כושר מתחת ל-50% אינו מזכה בקצבת נכות.

 

קביעת גובה הקצבה

 1.  נכה או עקרת בית עם אי כושר של 75% ומעלה – מקבלים קצבת נכות חודשית מלאה בסכום של 1,991 ש"ח.
  כמו כן, נכים עם אי כושר עבודה של 75% ומעלה, שאינם שהוים במרכזים טיפוליים ובעלי אחוזי נכות רפואית בשיעור של 50% לפחות, מקבלים תוספת לקצבה החודשית הנעה בין 214-316 ₪, לפי אחוזי נכות רפואית שנקבעו.
 2. נכה או עקרת בית עם שיעור אי כושר שבין 60% ל-74% – מקבלים קצבת נכות חודשית חלקית לפי דרגת אי הכושר. כך למשל, אם דרגת אי כושר השתכרות נקבעה על 65%, הקצבה תחושב כ-65% מקצבת יחיד מלאהעל סך 1,294 ₪.
 3. נכה שיש בו תלויים – אם לנכה יש הכנסה והוא זכאי לתוספת תלויים ,ינוכה מסכום הקצבה שמקבל כל סכום הכנסה שלא מעבודה
  כמו כן יופחתו גם 60% מההכנסה מעבודה העולה על 40% מהשכר

  הממוצע (3,321 ₪ נכון לינואר 2011).
  עם זאת, חשוב לציין כי הקצבה המשולמת לנכה לעולם לא תפחת

  מתחת לגובה הקצבה הפרטנית המלאה או מגובה הקצבה הפרטנית

  המלאה בתוספת הקצבה הנוספת.

   

פטור על תשלומי ביטוח

המקבל קצבת נכות ואין לו כל מקור הכנסה נוסף, פטור מתשלום דמי ביטוח למשך כל זכאותו לקצבה.
כמו כן, אם נקבעה למקבל קצבת נכות דרגת אי כושר קבועה או זמנית של אי כושר השתכרות בשיעור של 75% לפחות, לתקופה מינימלית של שנה אחת, הוא פטור מתשלום דמי ביטוח למשך כל תקופת הזכאות.
עם זאת, אם מקבל הקצבה הוא עובד עצמאי, הוא עדיין נדרש לשלם דמי ביטוח נפגעי עבודה.
ואם המקבל הוא שכיר , המעסיק יכסה את עלויות דמי ביטוח נפגעי עבודה וכן דמי ביטוח זכויות עובדים במקרים של פשיטת רגל ופירוק תאגידים.

 

הליך הגשת בקשה לקצבת נכות

להגשת בקשה לקצבה יש לפנות לסניף המקומי של המוסד לביטוח לאומי במקום מגוריכם ולהגיש תביעה באמצעות הטופס המתאים.
אם התובע לקצבה אינו יכול להגיש את התביעה בעצמו עקב מצב פיזי או נפשי, בן משפחה, אפוטרופוס, עובד סוציאלי או נציג יכול להגיש

את התביעה בשמם.

 יש להקפידו לצרף את המסמכים הבאים:

 1. אישורים רפואיים וסיכומי מחלה המעידים על מהות
  המחלה או הליקוי וכן מועדי תחילת הטיפול ותחילת הטיפול.
  רק ליקויים שבגינם הוגשו מסמכים רפואיים מראש יידונו בדיונים בוועדות הרפואיות, בהתאם לנהלים המעודכנים של המוסד לביטוח לאומי.
 2. אישורים על עבודה ושכר ממקומות העבודה.
 3. על עצמאים ליידע את מחלקת הביטוח והגבייה בסניף
  הביטוח הלאומי על כל שינוי בעבודה או בהכנסה עקב נכות
  ולמסור את הנתונים העדכניים ביותר.
 4. תלמידים הלומדים בבתי ספר לחינוך מיוחד
  צריכים לצרף תעודה מבית הספר שלהם.
 5. פרטי חשבון הבנק, כדי שהמוסד לביטוח לאומי
  יאמת אוטומטית את חשבון המוטב לתשלום הקצבה.
 6. יש לכלול גם כל מסמך אחר המוכיח זכאות לקצבה.

 

מאמרים קשורים:

תביעות ביטוח- אובדן כושר עבודה

אובדן כושר עבודה אובדן כושר עבודה הוא מצב דרמטי וחשוב להתמודד עם השלבים הבאים: דיווח לביטוח לאומי: דווח לביטוח לאומי על המצב ופרטי המקרה, כדי להפעיל את הזכויות והתמיכה הנדרשת.

קרא עוד »
דילוג לתוכן