אגו, בועז-גבאי, משרד עורכי דין
Ego Boaz Gabay law Office
התקשרו עכשיו
09-7722258

המרצת פתיחה

המרצת פתיחה הינה דרך לפתיחת הליך משפטי. תובענה בדרך של המרצת פתיחה מתבררת באופן מהיר ומקוצר על יסוד תצהירים בלבד וללא כתבי טענות או שלב הוכחות. הדבר מתאים בעיקר לדיונים שאינם מורכבים מבחינה עובדתית.

בחוק קיימים נושאים מסויימים אשר חובה לנהל אותם בהמרצת פתיחה. הפסיקה עם השנים הוסיפה עוד ועוד נושאים שיש לנהל בהליך המרצת פתיחה ונפסק כי אין מדובר ברשימה סגורה.

כך למשל דוגמה לנושאים אשר יתבררו בהמרצת פתיחה אלא אם בית המשפט יקבע אחרת:

  • תביעות הנוגעות לזכויות או טובות הנאה של נושה, יוש או נהנה.
  • תביעות שמטרתן לקבוע סוג של נושים,יורשים או אנשים אחרים.
  • מתן הוראות למנהלי עזבון או נאמנים בכלל והגשת חשבונות ותשלום כספים לקופת בית המשפט בפרט אישור מכירה,קנייה,פשרה או עסקה אחרת.
  • הכרעה בכל שאלה הנובעת במישרין לניהול עזבון ונאמנות או הנוגעות לפסול דין.
  • בקשה למתן תוקף של פסק דין להסדר גישור.
  • בקשה מטעם מוכר או קונה מקרקעין להכרעה בשאלות הנובעות מחוזה המכר.
  • בקשת שותף לפרק או לחסל שותפות .
  • בקשת מעוניין על פי שטר קניין, צוואה או מסמך אחר לפרש את המסמך להצהיר על הזכויות הנובעות ממנו.
  • ניתן (אך לא חובה)להגיש בדרך של המרצת פתיחה גם בקשה לסעד הצהרתי.
לקביעת פגישת ייעוץ מלאו את הפרטים הבאים:
קידום אתרים בגוגל קידום אתרים בגוגל